Başkaldıran kiracılar: Kiralara, zorla tahliyelere ve sosyal güvencelerin ortadan kaldırılmasına karşı mücadeleye!

Mahallelerimizde özörgütlenme ve özyönetimi yaratalım!

zum deutschen Artikel

18 Eylül tarihinde Berlin'de eyalet ve ilçe belediye meclisi seçimleri yapılacak. Partiler, bol keseden sallamakla meşgul. Şehrin dört bir yanında kiracıların kitlesel bir biçimde mahallelerini terk etmek zorunda bırakıldığı göz önünde bulundurulduğunda, "Berlin ucuz kalacak" gibi sloganların insanlarla dalga geçmekten başka bir anlamı yok.

Berlin polisinin Rigaer Straße 94'ü yasadışı bir biçimde tahliye etme girişiminin ardından devreye giren "Law & Order" politikasının da gösterdiği üzere, mücadeleci kiracılar izole ve kriminalize edilmek isteniyor. İnsanların yaşam olanaklarına kasteden tahliyelere ve akıl almaz derecede yüksek kiralara karşı direnen herkes, egemen siyasetin "aşırılık yanlısı" ithamıyla karşı karşıya.

Bu, abzürt bir durum; çünkü Berlin Senatosu aynı zamanda yıllardır şehrin turistik pazarlamasını yapmakla ve birçok sakininin yoksullaşmasına önayak olmakla meşgul. Kiralık dairelerin özelleştirilmesi, zorla tahliyeler, on binlerce sosyal konutun yitirilmesi tehlikesi, mültecilerin insanlıkdışı kamplarda tecrit edilmesi - senato, bu şehirde yaşayan insanları bölmek ve toplumdan dışlamak için çabalamakta. Hartz IV ve düşük ücretler yüzünden, insanların eline geçen para günden güne azalıyor. Zaten düşük olan ücretin giderek artan bir bölümü kiraya harcanıyor. Şehir merkezindeki mahalleler birçok insanın parasının yetmeyeceği kadar pahalı.

Boş vaatlere kanmaktansa, kendi dayanışmamıza ve ırkçılığa ve toplumdan dışlanmaya karşı ortak mücadelelerimize güveniyoruz. Seçim sonuçları nasıl olursa olsun, ilçe belediyelerinden ve senatodan destek beklemenin bir anlamı yok. Çünkü herkes için konut ve özörgütlenmeye dayanan özgür mekan taleplerimiz, onların kapitalistleştirilmiş bir şehir vizyonunun tam aksi. Tatil evlerine karşı yasası ve muhit koruma yasası, konut açığının ve insanların mahallelerini terk etmeye zorlanmasının önüne geçmeyecek bir imaj kampanyasından ibaret. Dolayısıyla mücadelelerimizi ancak bizim gibi düşünenlerle dayanışarak kazanabiliriz. Senato konut politikasından söz ediyor, biz konut politikası yapıyoruz!

Friedelstraße 54'ten Koloniestraße ve Dubliner Straße'ye, "Herkes İçin Sosyal Merkez" mücadelesinden HG ve dostlarının devrim için gerekli edevat dükkanı "M99" için verdiğine ve şehrin dışına itilmeye ve yalnızlaştırmaya karşı daha nice adı duyulmamış mücadeleye, şehrin tüm mahallelerinde komşuların her gün yürüttükleri mücadeledelerin gösterdiği bir şey var: direnebiliriz ve direnmek zorundayız!

Yüksek kiralara ve tahliye tehdidine karşı kira grevlerinden ve beraberce karşılarına dikilmekten başka bir çaremiz yok. Komşularımızla birleşip bina ve mahalle meclisleri kuralım. Birbirimizi mahkemede yalnız bırakmayalım ve bina yönetimlerinin ve ev sahiplerinin ziyaretlerinde birbirimize destek olalım. Bize her gün dayatılanlara karşı örgütlenelim: Berlin risk sermayesi olmaya devam edecek!

Saflarımızı sıkılaştıralım ve rant ile karın her şeyden önemli olduğu kapitalist, ırkçı toplumun ötesinde kendi hayatlarımızın iplerini elimize aldığımız bir yaşamın olanaklı olduğunu gösterelim.

10 Eylül'de Berlin'de yapılacak kira yürüyüşüne siz de katılın!

Siz de başkaldıran kiracılar bloğunun bir parçası olun!
Evleri istiyoruz!

mietenstopp.blogsport.de

Eyleme çağıran gruplar:
Hände weg vom Wedding
radikale linke | berlin
Kiezladen Friedel54
Klassenkämpferischer Block Berlin