Biz Radikal Sol | Berlin’iz.
Henüz ‘yapım aşamasında’ olan bir birlikteliğiz.

Birlikte çalışmak için bir araya geldik, çünkü dünyanın şimdiki halinden memnun değiliz. ML’den otonom gruplara, antifa’dan anarşizme dek birçok farklı polilik deneyimleri olan farklı eğilimlerle bir araya geldik. Bir araya geldik zira bizi birleştiren ve vazgeçmediğimiz bir düşünce var: başka bir dünya mümkün.

Bunun için mücadele ediyor, bunun için çabalıyoruz.

Kapitalist sistemin çelişkilerini dile getiren ve farklı mücadelelerin içinde devrimci bir duruşla yer alan bir örgüt yaratmak istiyoruz. Görevlerimizin arasında analiz, teori ve praksis aynı derecede öneme sahip. Ezilen gruplarla birlikte hareket ederek, strateji ve taktikler geliştirerek bu mücadeleleri kazanmak istiyoruz. Diğerleriyle birlikte çalışarak somut politik sorunlara somut çözümler bulmak istiyoruz. Bu pratiğin amacı, büyük eylemlerin geçici başarılarının ötesine geçen gerçek bir karşılık yaratmaktır. Bu bazen kalabalık sokak eylemleri, bazen kampanyalar ya da dikkat çekici etkinlikler şeklinde olabilir, fakat ancak devamlı ve toplumun tabanında gerçekleşecek pratiklerle bir etki yaratabilecektir.

Görevimizi farklı meseleleri bir araya getirip kapitalist sömürü düzenini aşındırmak olarak görüyoruz. Görevimizi, bizi bu sisteme zorlayan sürekli baskıyı ifşa etmek ve örgütlenme yoluyla ona saldırmak olarak görüyoruz. Görevimizi alternatifler yaratmak, ve onları mümkün kılacak alanlar için savaşmakta görüyoruz.Görevimizi, gerektiği yerde orada olmak olarak görüyoruz.

Doğru cevaplara sahip olduğumuz için değil, doğru soruları sorduğumuz için burdayız. Soru sorarak yol alıyoruz.

Hal böyleyken, gelin birlikte yol alalım!